Databeskyttelse

 

1. Navn og kontaktopplysninger for den felles dataansvarlige, utpekte databeskyttelsesrådgiver og firmaets databeskyttelsesansvarlig

 

Denne databeskyttelseserklæringen gjelder for databehandling fra

 

Wilhelm Fricke SE (heretter kalt "Wilhelm Fricke")
Zum Kreuzkamp 7, D-27404 Heeslingen
Tlf .: + 49-4281-712-712, fax: + 49-4281-712-700
E-mail: [email protected]
Internet: www.granit-parts.com

 

Bestyrelse: Hans-Peter Fricke, Holger Wachholtz

 

Ansvarlig er retten i Tostedt HRB 205740
Momsregistreringsnummer: DE 815 646 089
Firmaets databeskyttelsesansvarlig kan kontaktes på ovenstående adresse att.: databeskyttelsesansvarlig, eller via e-mail på [email protected]

 

2. Innsamling og oppbevaring av personaleadministrative opplysninger samt type og formål med deres anvendelse

 

a) Når du besøker hjemmesiden vår

 

Når du besøker hjemmesiden vår, så sender din browser, automatisk informasjon til serveren på vår hjemmeside. Disse oplysningene lagres midlertidig i en såkalt logfil. Følgende opplysninger innsamles uten kundens intervensjon og lagres inntil automatisk sletting:

 

 • IP-adressen på computeren forespørselen kommer fra
 • Dato og klokkeslett for adgang,
 • Navn og URL for de hentede filer,
 • Website, der forespørselen kom fra (Referrer URL),
 • Den anvendte browser, og hvis det er relevant også operativsystemet på computeren din og navnet på din access (adgangskode) utbyder.

 

Disse data behandles av oss pga. følgende formål/grunn:

 

 • Sikre en problemfri forbindelse til hjemmesiden vår,
 • Sikre komfortabel anvendelse av hjemmesiden vår,
 • kontroll og evaluering av systemsikkerheten såvel som stabilitet
 • til ytterligere administrative formål.

 

Retsgrunnlaget for databehandling er EF generell forordning om databeskyttelse (GDPR), artikkel 6, stk.1 lit. F vår legitime interesse av datainnsamlings gjelder bare de ovenstående formålene. I intet tilfelle bruker vi de innsamlede data med det formålet å dra konklusjoner om deg.

 

Utover det benytter vi cookies og analysetjenester, når du besøker hjemmesiden vår. Flere opplysninger finner du under nr. 4 og 5 i denne databeskyttelseserklæringen.

 

b) Når du tilmelder deg partsNews

 

Hvis, det i henhold til artikkel 6 stk. 1, lit 1 iht. GDPR uttrykkelig er gitt samtykke til at vi bruker din e-mail adresse til jevnlig å sende deg nyhetsbrevet vårt. For å motta nyhetsbrevet trenger vi bare e-post adressen din.

 

Du kan avmelde nyhetsbrevet når som helst, for eksempel via link i slutten av hvert nyhetsbrev. Alternativt kan du også sende en avmeldingsanmodning til [email protected] via e-post.

 

c) Ved å benytte kontaktformularet vårt

 

Ved alle slags spørsmål gir vi deg mulighet for å kontakte oss via et kontaktformular, som du finner på hjemmesiden vår. Det er nødvendig å opplyse en gyldig e-mail adresse, så vi kan vite hvem anmodningen kommer fra, og for at vi kan besvare den. Ytterligere opplysninger kan man gi valgfritt.

 

Databehandlingen når formålet er å kontakte oss, er i overensstemmelse med artikkel 6 stk. 1 s. 1 lit. a Iht. GDPR basert på ditt frivillige samtykke.

 

De personopplysninger som samles inn av oss til bruk i forbindelse med kontaktformularet, slettes automatisk, når anmodningen er bearbeidet.

 

3. Videreformidling av data

 

Vi videreformidler ikke dine personlige opplysninger til tredjepart til andre formål enn dem det er opplyst om.

 

Vi gir kun personlige opplysninger videre til en tredjepart, hvis:

 

 • Hvis de i overensstemmelse med artikkel 6, stk. 1, linje 1 lit. a GDPR har gitt uttrykkelig samtykke til dette,
 • Opplysning i henhold til artikkel 6, stk. 1, linje 1, lit. f GDPR er forpliktet til å hevde, utøve eller forsvare juridiske påstander, og at det ikke er noen grunn til å tro, at de ikke har en overordentlig beskyttende interesse i, at disse data ikke offentliggjøres,
 • i tilfelle av at opplysningen i henhold til artikkel 6, stk. 1, linje 1 lit. c GDPR består en juridisk forpliktelse, såvel som
 • at dette er lovlig og tillatt i henhold til artikkel 6 stk. 1 setning 1 lit. b GDPR er påkrevd til avvikling av kontraktforhold med deg.

 

4. Cookies

 

Vi bruker cookies på hjemmesiden vår. Disse er små datafiler, som browseren din automatisk oppretter, og som lagres på enheten din (laptop, tablet, smartphone osv.), Når du besøker websiden vår. Cookies skader ikke enhetene dine, inneholder ikke virus, trojanske hester eller annen skadelig software.

 

I cookien lagrer vi opplysningene, som resulterer i forbindelser med den spesifikke terminal/enhet som brukes. Dette betyr allikevel ikke, at vi blir oppmerksomme på identiteten din.

 

På den éne side sørger bruken av cookies for å gjøre bruken av tilbudene våre mer brukervennlige for deg, som f. eks. såkalte session cookies til å vise at du allerede har besøkt individuelle steder på hjemmesiden vår. Disse slettes automatisk etter at du har forlatt websiden vår.

 

For å forbedre brukervennligheten bruker vi også midlertidige cookies, som blir lagret på enheten din i en bestemt periode. Hvis du besøker websiden vår igjen for å benytte våre tjenester, huskes dette automatisk. Den viser at du allerede har besøkt hjemmesiden vår, og hvilke input og innstillinger du har foretatt, så du ikke behøver å oprette disse igjen.

 

På den annen side bruker vi cookies til å statistisk registrere brukere av hjemmesiden vår og til evaluering, med det formål å optimere tilbudene våre (se avsnitt 5). Disse cookies gir oss muligheten for å automatisk huske, når du besøker websiden vår igjen, at du allerede har vært hos oss. Disse cookies slettes automatisk etter en bestemt tid.

 

Data, som behandles av cookies, er bare til de ovennevnte formål, og er nevnt for å beskytte våre legitime interesser såvel som tredjeparter krever i henhold til artikkel 6, stk. 1, linje 1 lit. f GDPR.

 

De fleste browsere accepterer automatisk cookies. Du kan allikevel konfigurere din browser sånn, at den ikke lagres cookies automatisk på computeren din, eller alltid vises en opplysning om det, før en ny cookie opprettes. Men en deaktivering av alle cookies på enheten din kan bety, at du ikke kan bruke alle funksjoner på hjemmesiden vår.

 

5. Analyseverktøy

 

a) Sporingsverktøy

 

Følgende sporingsverktøy, som det opplyses om nedenfor og anvendes av oss, basert på artikkel 6 stk. 1 setning 1 lit. f GDPR. Med de sporingsforanstaltninger vi benytter oss av, ønsker vi å sikre et behovsbasert design og en kontinuerlig optimering av hjemmesiden vår. For det andre, bruker vi sporingsforanstaltningene til statistisk registrering av brukere av hjemmesiden vår såvel som til evaluering utelukkende med det formål å optimere våre tilbud til deg. Disse interesser skal betraktes som berettiget i henhold til ovennevnte bestemmelse.

 

De respektive formål med databehandling og datakategorier finner du i de tilsvarende sporingsverktøy.

 

i) Google Analytics

 

Med henblikk på å kontinuerlig tilpasse og optimere våre sider bruker vi Google Analytics, en webanalysetjeneste fra Google Inc. (https://www.google.com/intl/da/about/) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, heretter kalt "Google"). I denne sammenheng opprettes falske bruksprofiler, og det brukes cookies (se punkt 4). Opplysningene generert av cookien om bruken din av denne hjemmesiden, det kunne være

 

 • browsertype / -utførsel,
 • anvendt operativsystem,
 • henviser URL (tidligere besøkt side),
 • vertsnavn på adgangscomputeren (IP-adresse),
 • tid for serverforespørsel,

 

overføres til en Google-server i USA og lagres der. Opplysningene anvendes til brukerevaluering av hjemmesiden, og for å framstille rapporter om brukeraktivitet på hjemmesiden og for å levere andre tjenester relatert til hjemmesidens aktivitet, og med henblikk på markedsundersøkelser og skreddersydd webdesign. Disse opplysningene kan også overføres til tredjeparter, hvis det kreves i henhold til loven, og hvis tredjepart er ansatt til å behandle data. Under ingen omstendighet vil IP-adressen din bli sammenført med andre data fra Google. IP-adressene er anonymisert, så en gjenkjennelse ikke er mulig (IP-Masking).

 

Du kan allikevel konfigurere browseren din sånn, at den ikke lagrer cookies automatisk på computeren din, eller at det alltid vises en opplysning om det før en ny cookie opprettes. Men deaktivering av alle cookies på enheten din kan bety, at du ikke kan bruke alle funksjonene på hjemmesiden vår.

 

Du kan forhindre innsamling av data generert av cookies og relasjoner til brukenj av hjemmesiden (under din IP-adresse) og viderebehandlingen av disse data av Google ved å laste ned og installere en browser-Add-on på (https: //tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

 

Som et alternativ til denne browser-Add-on, særlig for browsere på mobile enheter, kan du forhindre innsamling av data fra Google Analytics ved å klikke på denne linken. Det vil bli installert en opt-out-cookie, som forhindrer framtidig innsamling av dataene dine, når du besøker hjemmesiden vår. Denne Opt-out-cookie gjelder kun i denne browser og kun til vår hjemmeside og er lagret på enheten din. Hvis du sletter cookieen i denne browseren, skal du innstille opt-out-cookien igen.

 

Du finner flere opplysninger om privatlivets fred i forbindelse med Google Analytics i Hjelp til Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=da) ii) Google Conversion Tracking

 

For å statistisk registrere bruken av hjemmesiden vår og evaluere den med det formål å optimere hjemmesiden vår, bruker vi også Google Conversion Tracking. Når du bruker hjemmesiden, vil Google Adwords sette en cookie (se avsnitt 4) på computeren din, forutsatt at du er kommet til hjemmesiden vår via en Google-annonse.

 

Disse cookies bliver ugyldig etter 30 dager og brukes ikke til personlig identifisering. Hvis brukeren besøker visse sider av Adwords kunders hjemmesider og cookie enda ikke er utløpet, kan Google og kunden se, at brukeren har klikket på annonsen og er fortsatt til den pågjeldene side.

 

Hver Adwords-kunde mottar en annen cookie. Cookies kan ikke spores via Adwords-kundenes websteder. De opplysninger som innsamles med Conversion-Tracking cookie, brukes til å generere statistikker for AdWords-kunder, som har valgt konverteringssporing. Adwords-kunder blir opplyst om det samlede antall brukere, som klikker på annonsen deres, og blir omdirigert til en konverteringssporings-takside. Men de mottar ikke opplysninger, som personlig identifiserer brukere.

 

Hvis du ikke ønsker at sporingen din vises, kan du avvise cookies eller innstille din browser sånn at den automatisk avviser cookies. Du kan også deaktivere cookies og konverteringssporing ved å innstille browseren din til å blokkere cookies fra domenet "www.googleadservices.com". Googles politikk om beskyttelse av konverteringssporing finner du her (https://services.google.com/sitestats/en.html).

 

iii) econda

 

Utover design og optimering av denne hjemmesiden, og løsninger såvel som ny teknologi, samles det anonyme data og lagres av econda GmbH. Det opprettes brukerprofiler utifra disse data ved hjelp av pseudonymer. Til dette formålet kan cookies brukes til å aktivere gjenkjennelse av en internetbrowser. Brukerprofiler blir imidlertid ikke slått sammen med data om pseudonymets eier uten at den besøkende gir sin uttrykkelige samtykke til det. IP-adresser blir gjort ukjennelige umiddelbart etter mottakelsen, så det er ikke mulig å tildele brukerprofiler til IP-adresser. Besøkende på denne hjemmesiden kan til enhver tid protestere mot denne datainnsamlingen, og det vil i framtiden ikke forkomme datainnsamling. Men bemerk at denne optionen bare gjelder for denne enheten, eller den webbrowseren, som den ble innstillt på. Derfor skal prosessen om nødvendig gjentas på alle enheter.

 

Hvis du benytter Opt-Out-cookie, lagres de etterfølgende forespørsler som standard igjen. Du kan fravelge her.

 

6. Sociale medier Plugins

 

Dette webstedet benytter, på grunnlag av artikkel. 6 linje. 1 S. 1 lit. f GDPR, av en Social Plug-in til det sosiale nettverk Facebook, for å markedsføre Wilhelm Fricke, som henviser til dette. Det underliggende kommersielle formålet er å betrakte som en legitim markedsføringsinteresse i forhold til GDPR. Ansvaret for denne delingen, skal i overensstemmelse med GDPR, garanteres av den respektive utbyderen.

 

a) Facebook

 

På hjemmesiden vår brukes plugin fra det sosiale media fra Facebook.

 

For å tilpasse dette personlig til ditt bruk, benytter "LIKER" eller "DEL" knappen. Dette er et tilbud fra Facebook. Hvis du besøker en side på hjemmesiden vår, som f. eks. Facebook via et slikt plugin, etablerer din browser en direkte forbindelse til Facebook-serveren. Innholdet fra dette plugin overføres av Facebook direkte til browseren din og flettes sammen fra denne på hjemmesiden.

 

Ved å integrere plugins mottar Facebook de opplysninger, som browseren din har fått adgang til på hjemmesiden vår, selvom du ikke har en Facebook-konto eller i øyeblikket ikke er innlogget på Facebook. Disse opplysningene (også din IP-adresse) overføres fra din browser direkte til en Facebook-server i USA og lagres der.

 

Hvis du er innlogget på Facebook, kan Facebook tildele besøket på hjemmesiden vår direkte til din Facebook-konto. Hvis du interagerer med plugins, f.eks. ved å trykke på knappen "LIKER" eller "DEL", overføres også de tilsvarende opplysninger direkte til en Facebook-server og lagres der. Opplysningene vil også bli offentliggjort på Facebook og vises til dine Facebook-venner.

 

Facebook kan bruke disse opplysningene til markedsføring, markedsundersøkelser og skreddersydde Facebook-sider. Til dette formålet bruker Facebook, bruker-, interesse- og forholdsprofiler, f.eks. til å evaluere din bruk av hjemmesiden vår i forhold til de annonser som vises på Facebook, og for å informere andre Facebook-brukere om dine aktiviteter på hjemmesiden vår og å yte andre tjenester relatert til bruken av Facebook.

 

Hvis du ikke vil at Facebook skal forbinde de innsamlede data via hjemmesiden vår med din Facebook-konto, skal du logge ut av Facebook, før du besøker vår hjemmeside.

 

Formålet og omfanget av datainnsamlingen, den videre behandling såvel som bruk av dataene via Facebook, dine relaterte rettigheter men også innstillinger for beskyttelse av privatlivet ditt, henvises det til i privatlivspolitikken (https://www.facebook.com/about/privacy/) fra Facebook

 

b) Youtube

 

Vi benytter oss av YouTube (tilhører Google) til å vise og avspille videoer. Akkurat som de fleste andre hjemmesider, bruker YouTube også cookies til å samle inn opplysninger om sine besøkende på sin hjemmeside. YouTube bruker det til å samle inn videostatistikk, forhindre svindel og forbedre brukervennligheten. Det forbindes også med Google DoubleClick-netverk.

 

Avspilling av videoen kan utløse ytterligere databehandling. Vi har ingen innflytelse på dette. For mer info om privatlivets fred på YouTube, se deres privatlivspolitikk på:

 

http://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube


7. Betingelser for samtykke

 

Du har rett til:

 

 • i overensstemmelse med artikkel 15 GDPR å be om opplysninger om dine personlige data som behandles av oss. Du kan særlig forlange opplysninger om formål, kategori av personopplysninger, kategori av mottakere som dine data blir eller har blitt delt med, den planlagte oppbevaringstid, retten til at få rettet, slettet eller begrense behandlingen av data, eller retten til å klage, opphavet til dataene hvis de ikke ble samlet inn av oss, såvel som en bestående og automatisert beslutningsprosess, herunder profilering og en meningsfull informasjon om detaljene;
 • i overensstemmelse med artikkel 16 GDPR kreve umiddelbar endring av uriktige eller ufullstendige personlige data lagret hos oss;
 • i overensstemmelse med art. 17 GDPR sletting av dine personopplysninger som er lagret, medmindre behandlingen av dataene ikke hindrer retten til ytrings- og informasjonsfriheten, såvel som å følge en rettslig forpliktelse, av hensyn til den offentlige interesse eller til etablering, gjøres gjeldende eller forsvares av offentlig rett;
 • i overensstemmelse med art. 18 GDPR å begrense behandlingen av dine personlige data, såfremt riktigheten av opplysninger bestrides, behandlingen ikke er rettsmessig, men du nekter å slette og vi ikke lenger har brug for de data, disse danner grundlaget for å utøve eller forsvare juridiske krav, eller du har protestert mot behandlingen i overensstemmelse med artikkel 21 GDPR;
 • i overensstemmelse med artikkel 20 GDPR, å motta personopplysninger, i et strukturert, standardisert og maskinlesbart format eller å anmode om overførsel til en annen ansvarlig person;
 • i overensstemmelse med artikkel 7, stk. 3, GDPR, å tilbakekalle tidligere samtykke gitt til oss, til enhver tid. Som følge av dette kan vi i framtiden ikke lenger fortsette databehandlingen basert på ditt samtykke og
 • å klage til en tilsynsførende myndighet i henhold til artikkel 77 GDPR. Som regel kan du kontakte tilsynsførende myndighet i din kommune eller henvende deg til vårt kontor .

 

8. Retten til inssigelse

 

Såfremt behandlingen av dine personopplysninger er basert på legitime interesser i overensstemmelse med art. 6, stk. 1, linje 1 lit. f GDPR, har du rett til å sende inn innsigelser mot behandlingen av personoplysningene dine, i overensstemmelse med Art. 21 GDPR, forutsatt at det er grunnlag for dette som følge av din særlige situasjon eller innsigelsen er rettet mot direkte marketing. I sistnevnte tilfelle har du en generell innsigelsesrett, som vi implementerer omgående uten ytterligere spesifisering av din situasjon.

 

Hvis du benyter deg av din rett mot innsigelse, så send en e-post til [email protected]

 

9. Datasikkerhet

 

Vår webside benytter seg av det meget utbredte SSL (Secure Socket Layer) - en standard sikkerhetsteknologi, som gjør det mulig å etablere en sikker forbindelse, (også kalt en HTTPS forbindelse) mellom en webserver og web browser. Generellt er dette en 256-bit kryptering. Hvis browseren din ikke understøtter 256-bit kryptering, bruker vi istedet 128-bit v3-teknologi. Med uansett hvilken forbindelse det dreier seg om, sikrer disse forbindelser at alle data som passerer mellom webserveren og browseren forblir private. Hvis en side fra hjemmesiden vår blir kryptert overført, vises det en nøkkel, hhv. et hengelåssymbol i den nederste statuslinjen på browseren din.

 

Men også generellt benytter vi oss alltid av passende tekniske og organisatoriske sikkerhetsforanstaltninger, for å beskytte dine og våre data mot utilsiktet eller forsettlig inngrep såvel som delvis eller totalt tap, ødeleggelse eller uautorisert adgang fra tredjepart. Vi arbeider løpende på å forbedre sikkerhetsforanstaltningene, i takt med den teknologiske utvikling.

 

10. Oppdatering og endring av denne privatlivspolitikken

 

Denne generelle forordning enom databeskyttelse er for øyeblikket gyldig, og datert maj 2018. Vi er bestreber oss på konstant å utvikle hjemmesiden vår og tilbud, som følge av dette og ved lovmessige endringer eller lovmessige krav, kan det være nødvendig å endre denne generelle forordningen om databeskyttelse . Den aktuelle forordning om databeskyttelse kan sees eller skrives ut via hjemmesiden vår på https://www.granit-parts.com/service/privacy.